Baanbrekende SLA met woningcorporatie Trivire

Nieuw incassobeleid voor Trivire

Een goede en eerlijke samenwerking tussen de woningcorporatie en de gerechtsdeurwaarder is essentieel als het gaat om aandacht voor huurders met betalingsproblemen. De Dordtse woningcorporatie Trivire onderschrijft dit door samen met ons kantoor een nieuw beleid in te vullen waarin begrip voor betalingsonmacht, meer persoonlijke aandacht voor de huurder én de focus op een duurzame oplossing van betalingsachterstanden centraal staan.

Sociaal beleid met maatschappelijke waarde

Trivire geeft ons kantoor meer de ruimte om een nog actievere rol te spelen in het oplossen van de betalingsachterstanden. Zo is er meer persoonlijk contact tussen de huurders en Wouters. Juist door dit persoonlijke contact, kan er gewerkt worden aan stabilisatie van de huurachterstand. En kan Wouters een afbetalingsregeling treffen met de huurder die past bij de situatie van de huurder. Meer maatwerk dus, inzet van extra huisbezoeken, motivatiekaarten, samenwerking met andere ketenpartners van Trivire en het bieden van optimaal betaalgemak aan de huurder dragen in sterke mate bij aan een succesvol minnelijk incassotraject, waardoor er een afname van het aantal gerechtelijke procedures komt, de gerechtelijke kosten voor zowel de huurder als Trivire afnemen en het aantal huisuitzettingen nog verder daalt.

Waarom baanbrekend?

Beiden partijen zijn het erover eens dat het hun maatschappelijke verplichting is de huurder met zo min mogelijk bijkomende kosten te confronteren. In de co-creatie tussen Wouters en Trivire kiest de laatstgenoemde ervoor om naast de vaste behandelkosten ook nog aantrekkelijke bonussen uit te keren aan de gerechtsdeurwaarder als deze erin slaagt om de vordering buiten de rechter om te incasseren. Hierdoor kunnen wij meer aandacht geven aan de huurders en zijn we dus écht bezig met maatschappelijk verantwoord incasseren.

De nieuwe SLA breekt met de trend dat woningcorporaties steeds meer inspanningen van hun incassopartners vragen als het gaat om het verbinding maken met huurders en komen tot oplossingen, zonder hen hiervoor te compenseren.