Beslag op voertuig

  1. Home
  2. |
  3. Beslag op voertuig

Beslag op uw voertuig

U ontving van ons een exploot dat er beslag is gelegd op uw voertuig. Het voorste deel van het bericht (overbetekening) is gericht aan u en bevat de officiële mededeling dat er beslag is gelegd. Het deel daarachter is een kopie van het proces-verbaal. Hierin staat omschreven welk(e) voertuig(en) in beslag is/zijn genomen en op welke datum deze in het openbaar worden verkocht.

Misschien is uw schuldeiser bereid om met u een betalingsregeling te treffen. Op die manier hoeft de verkoop niet door te gaan. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via het telefoonnummer 078  622 79 33. Uiteraard geven wij u uitleg over uw rechten en verplichtingen.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen of kijk op onze pagina Wie kan u helpen?