Drechtsteden Gerechtsdeurwaarders B.V.

Op 25 maart jl. werden de aandelen in Th. J. Wouters Jr. B.V. overgedragen aan de Hafkamp Groep. Per die datum is de statutaire naam van de vennootschap
gewijzigd van Th. J. Wouters Jr. B.V. in Drechtsteden Gerechtsdeurwaarders B.V. De handelsnaam blijft Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso’s.