1. Home
  2. |
  3. Veelgestelde Vragen

Organisatie

Wie is Wouters?

Wouters is een middelgroot deurwaarderskantoor (16 medewerkers), dat ruim 20 jaar bestaat. Meer dan 30 jaar ervaring heeft en voornamelijk werkt voor het MKB bedrijfsleven, verhuurders (woningbouwcorporaties, beleggers en particuliere) en VVE beheerders.

Wat doet Wouters?

Naast de ambtelijke taken die zij als gerechtsdeurwaarder uitvoert, houdt Wouters zich bezig met het incasseren van (huur)vorderingen, voorziet zij klanten van juridisch advies, voert procedures bij het kantongerecht en adviseert bij rechtbank procedures en begeleid/adviseert Wouters op gebied van debiteurenbeheer.

Wouters is een professionele partner, die een verlengstuk wil zijn van haar opdrachtgever, om zo binnen de mogelijkheden die Wouters heeft, het probleem van haar opdrachtgever op een zo’n praktisch mogelijke en financieel voordeligste manier op te lossen. Alles onder het motto “Uw probleem wordt onze uitdaging”. Uiteraard rekening houdend met de belangen van alle partijen.

Waar komt Wouters?

Wij doen de incasso door heel Nederland en België! Neem hiervoor contact met ons op.

Werken jullie op no cure no pay basis?

Wij werken niet op ‘no cure no pay’ basis, maar eigenlijk doet niemand dit! No cure no pay is vaak een sigaar uit eigen doos. Want ofwel u betaalt hoge abonnementskosten om ‘niets te betalen voor uw incasso’ ofwel de kleine lettertjes bij een ‘no cure no pay’ contract vertellen u dat u toch kosten kwijt bent op het moment dat een incasso niet slaagt. Wilt u weten hoe het zit met uw ‘no cure no pay’ contract? Wij leggen het u graag uit op ‘no pay’ basis en maken voor u direct een vergelijking met de kosten van onze dienstverlening.

Debiteurenbeheer & incasso

Is mijn debiteurenbeheer eigenlijk goed geregeld?

Een goed debiteurenbeheer begint bij het eerste contact met uw cliënt. Het antwoord op deze vraag hangt dan ook af van een groot aantal factoren. In wat voor branche opereert u? Welke goederen en/of diensten levert u? Hanteert u algemene voorwaarden? Hoe maakt u afspraken? Vele vragen die op maat beantwoord moeten worden. Wij adviseren u graag.

Hoe kan ik in de toekomst incassoprocedures voorkomen?

Goed debiteurenbeheer heeft niet alleen te maken met uw betalingstermijn. Ook de communicatie van uw medewerkers met de cliënt is bepalend. Duidelijk communiceren en zelf uw eigen spelregels blijven bepalen voorkomen problemen. Maar ook hier begint aan de voordeur al het voorkomen van incassoprocedures. Hoe precies? Dat lichten wij u graag persoonlijk toe.

Hoeveel aanmaningen moet ik sturen?

De wet schrijft voor dat u uw debiteur eerst (minimaal één maal) schriftelijk in gebreke moet stellen voordat de vordering direct opeisbaar is en aan ons uit handen gegeven kan worden. Dit kan met een eenvoudige aanmaning, waarin u een duidelijk termijn stelt om te betalen.

 

Wanneer u aanspraak wilt maken op vergoeding van incassokosten is meer nodig, met name bij de particuliere debiteur.

 

Bij de particuliere debiteur is per 1 juli 2012 de Wet Incassokosten in werking getreden. Als u aanspraak wilt maken op vergoeding van de incassokosten (en rente?) dient u uw debiteur op een hele specifieke manier aan te manen. Uiteraard beschikken wij over een voorbeeld dat aan deze vereiste voldoet en kunnen wij deze aan u op verzoek doen toekomen.

 

Voor een B2B vordering is er niets veranderd. Bij deze vordering kan er al aanspraak gemaakt worden op incassokosten vanaf het moment dat de betalingstermijn is overschreden.

 

Ons advies in het algemeen verstuur niet te veel aanmaningen. Probeer in contact te komen met uw debiteur om zo te achterhalen wat de reden is van het niet betalen van uw factuur. Wordt er niet betaald én gereageerd. Wacht dan niet te lang met uit handen geven.

Wanneer geef ik de zaak uit handen?

Als u het gevoel bekruipt dat u inmiddels toch wel erg lang op uw geld aan het wachten bent, dan bent u wat ons betreft al te laat. Vaak wordt het uit handen gegeven van een incasso als een lastige beslissing ervaren. U bent bang uw cliënt te verliezen. Maar inmiddels brengt u uw eigen liquiditeitspositie in gevaar. Onze tussenkomst hoeft niet tot klantverlies te leiden en heeft vaak een signaalfunctie. Dit lichten wij u graag verder toe.

Vier maanden betalingstermijn. Is dat normaal in deze branche?

Iedere branche kent zo zijn gewoontes en spelregels. Ook waar het de betalingstermijn betreft. Wij hebben vrijwel voor alle sectoren binnen het MKB bedrijfsleven diensten verricht en beantwoorden deze vraag dan ook graag voor u. Laat ons even weten in welke branche u actief bent.

Juridische dienstverlening

Kan ik dit probleem ook zonder tussenkomst van de rechter oplossen?

Vaak kan dat wel. Een goede oplossing vergt echter wel een goed begrip van de situatie: uw juridische positie, de wil van partijen en de aard van het probleem. Wij bemiddelen graag bij het tot stand komen van een oplossing.

Ik wil mijn geld, maar wat zijn mijn kansen in de rechtszaal? U kunt bij ons terecht voor analyse van en advies over uw zaak, buitengerechtelijk onderhandelen en oplossen, maar ook waar nodig het voeren van procedures bij het kantongerecht, het begeleiden van procedures bij de rechtbank en voor faillissementsaanvragen.

Hoe maak ik een rechtsgeldige afspraak met mijn klant?

Ook een mondelinge afspraak is juridisch bindend. Maar leg uw afspraken toch schriftelijk vast, want: “wie schrijft die blijft”. Een goede schriftelijke vastlegging hoeft ook niet ‘moeilijk’ te zijn. Wij geven u graag advies.

Mediation?

Wanneer het om juridische zaken gaat, adviseren we onze cliënten in een vroeg stadium bij ons aan te kloppen. Er is buitengerechtelijk namelijk meer te bereiken dan vaak gedacht wordt. Het is ook sneller en goedkoper dan het uitvechten van een geschil in een juridische procedure.

Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing?

Een simpele verwijzing naar uw algemene voorwaarden op uw facturen en/of briefpapier is onvoldoende. Zorg ervoor dat u de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden goed op orde heeft. U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.

Gerechtsdeurwaarder

Wanneer schakel ik een deurwaarder in?

Wij zijn bevoegd om gerechtelijk vorderingen te incasseren, dagvaardingen en beslagleggingen uit te brengen en ontruimingen uit te voeren. Uiteraard zijn dit maatregelen waar u uw cliënten niet direct mee wil confronteren maar het is wel zo prettig om te weten dat als het zover moet komen, wij u van dienst kunnen zijn.

Wat kan een deurwaarder voor mij betekenen?

Een gerechtsdeurwaarder gaat verder waar het incassotraject ophoudt. Op het moment dat uw debiteur door een rechter is veroordeeld om tot betaling over te gaan en deze veroordeling niet nakomt, zijn wij bevoegd tot beslaglegging over te gaan.

Welke handelingen verricht een deurwaarder?

De deurwaarder staat vooral bekend om beslagleggingen en ontruimingen. Maar onze deurwaarders kunnen meer handelingen verrichten.

 

  • Proces verbaal van constatering – De deurwaarder legt ter plekke een situatie vast en neemt foto’s van de locatie. Dit wordt vervolgens in een proces-verbaal vastgelegd en aan u toegezonden. Een proces-verbaal van constatering vormt bijzondere bewijskracht in een eventueel geschil.
  • Deurwaardersommatie – De deurwaarder betekent een schriftelijk stuk aan uw debiteur waarin wordt aangezegd dat hem nog een termijn van twee dagen wordt gegeven om aan zijn verplichtingen te voldoen. Niet alleen heeft een deurwaardersommatie een veel grotere impact dan een aanmaning. De sommatie geeft de deurwaarder eveneens de gelegenheid ter plekke een beeld te krijgen van de kredietwaardigheid van uw debiteur.
  • Opzegging huurcontract – Veelal wordt in de standaard huurcontracten bepaald dat de opzegging dient te gebeuren bij deurwaardersexploot. Wij kunnen dat uiteraard voor u verzorgen, waardoor u zekerheid krijgt dat de opzegging op formele wijze plaatsvindt.
  • Conservatoir beslag – In sommige gevallen bestaat er gegronde vrees dat uw debiteur zich aan het verhaal zal onttrekken door bijvoorbeeld vermogensbestanddelen (inventaris, inboedel, auto’s) te vervreemden of zich in het buitenland te vestigen. In deze gevallen kan toestemming aan de rechter worden gevraagd om alvast beslagen te leggen voordat een gerechtelijke procedure is gevoerd. Deze beslagen dienen ter behoud van verhaalsmogelijkheden. Na het verkrijgen van toestemming kan de deurwaarder de beslagen direct leggen. Dit alles kan binnen enkele dagen worden uitgevoerd.

Doet een deurwaarder nog meer dan ontruimen?

Absoluut! Wij maken ook een proces verbaal van constatering, voeren deurwaarder sommaties uit en leggen conservatoir beslag. Neemt u voor meer informatie of vragen naar onze werkzaamheden vrijblijvend contact met ons op.

Ik wil betalen

Direct betalen met iDeal

U kunt het open bestaande bedrag direct betalen met iDeal. Op die manier bent u meteen van alles af en kunnen we de zaak sluiten.

 

Voor een betaling via iDeal moet u inloggen in Mijn dossier.

 

Kunt u het bedrag niet in één keer betalen?

Soms kunnen we nog een betalingsregeling afspreken. Neem hierover zo snel mogelijk contact met ons op. Of vraag een betalingsregeling digitaal aan. Aanvragen betalingsregeling.

Betalen via Mijn dossier

U kunt het open bestaande bedrag direct betalen via Mijn dossier. Op die manier bent u meteen van alles af en kunnen we de zaak sluiten.

 

Voor een betaling via Mijn dossier moet u inloggen.

 

Kunt u het bedrag niet in één keer betalen?

Soms kunnen we nog een betalingsregeling afspreken. Neem hierover zo snel mogelijk contact met ons op. Of vraag een betalingsregeling digitaal aan. Aanvragen betalingsregeling.

Verzoek betalen in termijnen

Soms is het niet mogelijk om het bedrag in één keer te betalen. In dat geval kunt u een betalingsregeling afspreken. Neem hierover zo snel mogelijk contact met ons op. Of vraag een betalingsregeling digitaal aan. Aanvragen betalingsregeling.

Al betaald - wat nu?

Wat fijn dat u de betaling heeft gedaan. Het kan zijn dat u hierover nog geen brief van ons heeft ontvangen. Misschien is uw betaling nog niet bij ons verwerkt. Of konden we de betaling niet koppelen aan uw dossier, omdat het dossiernummer ontbrak in de betalingsomschrijving.

 

In het laatste geval kunt u een screenshot maken van de betaling. Deze mag u als bijlage mailen naar info@wouters-incasso.nl. Wij gaan voor u uitzoeken wat er met uw betaling is gebeurd. U ontvangt binnen drie  werkdagen per e-mail een bericht van ons.

 

Heeft u de schuld volledig betaald en wilt u hiervan bevestiging ontvangen? Laat het ons weten via ons contactformulier.

Staat uw vraag en antwoord er niet tussen?