1. Home
  2. |
  3. Opdrachtgevers
  4. |
  5. Overheid

Overheid

Sinds de oprichting van Wouters behoort incasseren voor overheden tot onze dienstverlening, zowel voor landelijke als lokale overheden. De laatste jaren is er veel aandacht voor de schuldenproblematiek bij burgers. Als incassant voor de overheid weten wij wat de huidige Rijksincassovisie inhoudt; zacht zijn waar het kan, maar streng en rechtvaardig als dat moet.

Oplossing op maat

Voor debiteuren die willen betalen, zoeken wij een maatwerkoplossing voor hun betaalprobleem en communiceren daarover met duidelijke en begrijpelijke taal. Debiteuren die niet willen meewerken kunnen rekenen op een streng maar rechtvaardige aanpak. Wie kan betalen, moet ook betalen. Wij zorgen dat verhaalsmogelijkheden in kaart komen en dat invorderingsmogelijkheden niet onbenut blijven.