1. Home
  2. |
  3. Opdrachtgevers
  4. |
  5. Verhuurders / VvE

Verhuurders / VvE

Onze afdeling huur/VvE is gespecialiseerd in huur- en VvE kwesties. Onze medewerkers weten als geen ander hoe zij uw huur/VvE vorderingen moeten aanpakken. Wij zijn werkzaam voor woningcorporaties, vastgoedfondsen, particuliere verhuurders en VvE beheerders.

Uw huurder stabiliseren en weer in de pas krijgen

Onze aanpak is snel en adequaat. Op die manier voorkomen we oplopende huurachterstanden en daarmee ook vaak ontruimingen. En dat is in het belang van uw organisatie en uw huurder. Als het kan schakelen we de hulp in van lokale hulporganisaties. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening.

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, denken wij graag mee over uw strategie. Wat is het hogere doel? Welke middelen wilt en kunt u inzetten en op welk moment? En welke rolverdeling spreken we af? Door maatwerk en nauwe afstemming kunnen we uw vorderingen op de juiste wijze afhandelen.

Wij zijn ons bewust van de belangrijke sociaal maatschappelijke rol van woningcorporaties. Uiteindelijk delen wij in de uitoefening van het deurwaardersvak eenzelfde verantwoording. Trots zijn wij op de resultaten in de ‘Vogelaarwijk’ in onze regio. Mede door onze inbreng zijn het aantal ontruimingen teruggedrongen tot een minimum. Wij vertellen u graag meer hierover.

Een gezonde betalingsmoraal is cruciaal voor VvE’s

De ervaring leert dat de post achterstallige bijdragen vaak onderwerp van gesprek is tijdens de periodieke ledenvergadering. Onze afdeling huur/VvE is uw ideale belangenbehartiger. Wij zorgen ervoor dat een VvE bijdrage nooit onverhaalbaar wordt!

Om dat te bereiken komen wij in actie. Vaak in samenspel met de hypotheekhouder, de notaris en de appartement eigenaar. Daarbij benutten we de speciale voorrechten van een VvE optimaal om de bijdrage op het appartementsrecht te verhalen.