1. Home
  2. |
  3. Schuld betalen
  4. |
  5. Beslaglegging
  6. |
  7. Beslag op bankrekening

Beslag op uw bankrekening

U ontving van ons een exploot dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Dat betekent dat alles wat op uw rekening(en) staat, onder het beslag valt, indien deze rekening op naam van een rechtspersoon staa(t)(n). Als uw bankrekening(en) op naam van een privé persoon staa(t)(n), dan valt ook alles onder het beslag, maar met uitzondering van het beslagvrije voet dat op het exploot staat vermeld . Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn. Dus ook de kinderbijslag en studiefinanciering vallen in beginsel onder dit beslag. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag.

De bank zal door de beslaglegging de rekening(en) blokkeren. U kunt contact opnemen met de  bank om zo snel mogelijk weer over de rekening(en) te beschikken. Indien u in directe geldproblemen komt, kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag te beperken. Houd u er rekening mee dat uw schuldeiser dat niet altijd wil.

Wilt u uitleg over uw rechten, verplichtingen en eventuele mogelijkheden om een verzoek tot beperking van het beslag te doen? Neemt u dan contact met ons op via het telefoonnummer 078  622 79 33.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen of kijk op onze pagina Wie kan u helpen?