1. Home
  2. |
  3. Schuld betalen
  4. |
  5. Bezwaar maken

Bezwaar maken

Ontving u van ons brief? En bent u het niet eens met de schuld waarvoor u bent aangemaand? Is er nog geen sprake van een vonnis of een dwangbevel? In dat geval kunt u bezwaar maken.

 

Beschrijf waarom u het niet eens bent met de schuld en stuur deze toelichting per e-mail of per post naar ons toe. Voeg zoveel mogelijk bewijsstukken toe waarmee u uw bezwaren kunt onderbouwen. Daarna nemen wij contact op met de schuldeiser en bespreken uw bezwaar.

 

Het kan zijn dat uw schuldeiser de vordering intrekt naar aanleiding van uw bezwaar. Of dat de schuldeiser u een voorstel doet om de zaak te schikken tegen een bepaald bedrag. Het kan ook dat de schuldeiser bij zijn standpunt blijft. Wij koppelen de reactie van de schuldeiser schriftelijk aan u terug.

 

Komen jullie er samen niet uit? Dan ontvangt u van ons een dagvaarding en doet de rechter een uitspraak.

 

Er is een vonnis uitgesproken
Vaak kunt u nog verzet instellen of in hoger beroep gaan tegen een uitspraak. U moet dan wel direct na het ontvangen van het vonnis in actie komen. Wij adviseren u om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld via het Juridisch Loket (telefoonnummer: 0900 – 8020) of door een advocaat in te schakelen.

 

Er is een dwangbevel uitgevaardigd
Bent u het niet eens met een dwangbevel? Schakel direct hulp in, bijvoorbeeld via het Juridisch Loket (telefoonnummer: 0900 – 8020). U kunt ook een advocaat inschakelen. Zij kunnen beoordelen of u nog iets kunt ondernemen tegen het dwangbevel.