1. Home
  2. |
  3. Schuld betalen
  4. |
  5. Werkgever en loonbeslag

Werkgever en loonbeslag

Er is loonbeslag gelegd op het loon van een van uw medewerkers. Dat betekent dat u als werkgever (een deel van) het loon waar beslag op is gelegd moet over maken naar ons kantoor.

 

Ook vragen wij u om informatie over het inkomen van de betreffende medewerker. U ontvangt bij het loonbeslag een ‘Verklaring derdenbeslag’. U moet deze verklaring naar waarheid invullen en binnen twee weken terugsturen. U ontvangt van ons bericht wanneer de schuld is voldaan en het loonbeslag wordt stopgezet.

 

Beslagvrije voet
Meestal geldt er bij een beslag op inkomen een beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat uw werknemer zelf blijft ontvangt. Het bedrag boven de beslagvrije voet, gebruiken we om de openstaande schuld af te lossen. De beslagvrije voet is meestal 95% van de bijstandsnorm, die voor de schuldenaar geldt.

 

Wij berekenen de beslagvrije voet en informeren u hierover. Als werkgever draagt u het salaris dat boven de beslagvrije voet uitkomt af. De beslagvrije voet blijft u uitbetalen aan uw werknemer. Verder vallen de meeste betalingen die u naast het reguliere loon uitbetaalt onder het loonbeslag. Denk aan vakantiegeld, een dertiende maand en tantièmes. Uitzonderingen zijn onkostenvergoedingen en uitbetaling van achterstallig loon. Twijfelt u of een betaling onder het loonbeslag valt? Neemt u dan contact met ons op.

 

Wettelijke verplichting
Het uitvoeren van een loonbeslag is een wettelijke verplichting waaraan u als werkgever moet voldoen. Als u niet aan de wettelijke verplichtingen behorend bij het loonbeslag voldoet, dan loopt u als werkgever het risico dat u zelf wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd ten laste van uw werknemer. Ook kan u aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade wegens het niet nakomen van de verplichtingen.