1. Home
  2. |
  3. Schuld betalen
  4. |
  5. Beslaglegging
  6. |
  7. Beslag op inkomen

Beslag op uw inkomen

U ontving van ons een brief dat er beslag is gelegd op uw inkomen. Dat gaat over uw salaris of uw uitkering. Dit betekent dat uw inkomen niet meer (volledig) aan u wordt uitbetaald.

Welk bedrag ontvangt u zelf nog

Meestal geldt er bij een beslag op inkomen een beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat u zelf blijft ontvangen. Het bedrag boven de beslagvrije voet, gebruiken we om de openstaande schuld af te lossen.

Wij rekenen voor u het bedrag uit dat u zelf blijft ontvangen (beslagvrije voet). Dit bedrag is namelijk afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven, ontvangen toeslagen en inkomsten van uw partner. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Bijvoorbeeld de huur voor uw woning of het bedrag dat u uitgeeft aan dagelijkse boodschappen. Ook de premie voor uw zorgverzekering valt hieronder.

Beslagvrije voet bepalen

De beslagvrije voet is berekend op basis van de ons bekende gegevens. Deze gegevens hebben wij verkregen van het UWV-polis en uit de bevolkingsadministratie. Indien u een partner heeft wordt ook met de inkomsten van uw partner rekening gehouden. Tevens is rekening gehouden met toeslagen waar u recht op zou hebben. Mocht het zo zijn dat u geen toeslagen ontvangt of dat daar al beslag op ligt of dat deze word(t)(en) verrekend door de Belastingdienst, dan dient u ons daarvan op de hoogte te brengen met bewijs daarvan. Dit heeft namelijk invloed op de hoogte van de beslagvrije voet. U dient dit te doen binnen vier weken na ontvangst van de mededeling van de beslagvrije voet. Binnen deze termijn zal met de nieuwe uitkomst van de beslagvrije voet rekening worden gehouden met de inhouding die door ons van uw werkgever of uitkeringsinstantie is ontvangen en met u worden verrekend. Informatie die later dan vier weken binnenkomt en tot aanpassing van uw beslagvrije voet leidt zal pas vanaf dat moment worden toegepast en dan zullen er geen gelden met terugwerkende kracht aan u worden uitgekeerd.

Meer informatie over uw beslagvrije voet

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.uwbeslagvrijevoet.nl. U kunt hier ook de berekening van de beslagvrije voet controleren.

Wie helpt mij bij het beantwoorden van de vragen?

Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Lees dan de toelichting die u ook als bijlage ontvangt. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd hulp krijgen. Bijvoorbeeld via:

U kunt ook direct contact met ons opnemen op telefoonnummer 078  622 79 33