1. Home
  2. |
  3. Schuld betalen
  4. |
  5. Dagvaarding

Dagvaarding

U ontving via ons een dagvaarding. Dat betekent dat een geschil tussen u en de tegenpartij naar de rechter gaat. De tegenpartij heeft deze stap gezet. Zij schakelden Wouters Gerechtsdeurwaarders in om dit voor hen te regelen. In de dagvaarding staat beschreven waarom de tegenpartij naar de rechter stapt. U kunt ook lezen welk oordeel de tegenpartij van de rechter wil krijgen. U heeft nu een aantal mogelijkheden.

U bent het eens met wat er in de dagvaarding staat 

Betaal dan het openstaande bedrag zo snel mogelijk. Het totale bedrag moet uiterlijk twee werkdagen voor de zittingsdatum op het vermelde rekeningnummer staan. De zittingsdatum staat vermeld in de dagvaarding. Door het openstaande bedrag voor de zitting te betalen voorkomt u extra kosten.

Het lukt u niet om het bedrag in één keer te betalen

Soms kunnen we nog een betalingsregeling afspreken. Neem hierover zo snel mogelijk contact met ons op. Of vraag een betalingsregeling digitaal aan. Aanvragen betalingsregeling.

U bent het niet eens met wat er in de dagvaarding staat

U kunt bezwaar maken bij de rechter. Dat heet verweer voeren. In veel gevallen kunt u zelf verweer voeren bij de rechter. Soms kan alleen een advocaat voor u een verweer indienen bij de rechter. In de dagvaarding staat beschreven welke situatie voor u geldt.

Zelf verweer voeren

Staat in de dagvaarding dat u zelf verweer kunt voeren? In dat geval heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt de rechtbank schrijven waarom u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat. Uw brief moet (in tweevoud met bewijsstukken) uiterlijk op de zittingsdatum bij de rechtbank binnen zijn. U kunt uw brief opsturen per post naar de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. Ook mag u de brief op de dag van de zitting persoonlijk overhandigen aan de rechter.

U kunt uw bezwaar ook mondeling toelichten tijdens de zitting. U moet dan op de zittingsdatum en het tijdstip van de dagvaarding aanwezig zijn in de rechtbank. Het adres van de rechtbank staat in de dagvaarding. U kunt zich melden bij de receptie. De rechter laat uw bezwaren tijdens de zitting opschrijven door een assistent (de griffier).

Verweer voeren door advocaat

In sommige zaken is het verplicht om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Als daar sprake van is staat dit ook uitdrukkelijk vermeld in de dagvaarding en moet u een advocaat inschakelen.

De Rechtbank ontvangt geen reactie

De rechter gaat er dan vanuit dat u niet wilt reageren op wat er in de dagvaarding staat en dat u het daarmee eens bent. De rechtbank doet dan uitspraak. Meestal zal de vordering van de tegenpartij in dat geval door de rechter worden toegewezen.